քրովբէական

քրովբէական

Dasnabedian 1995: 481

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 Acrostiche 1,2
de chérubin

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ՔՐՈՎԲԷԱԿԱՆ — ( ) NBH 2 1018 Chronological Sequence: Unknown date Տ. ՔԵՐՈՎԲԵԱԿԱՆ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՔԵՐՈՎԲԷԱԿԱՆ — (քրովբէական, ի, աց.) NBH 2 1005 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. Որ ինչ անկ է քերովբէից եւ պաշտաման նոցա. *Ճոխանայ ʼի քերովբէական կառսն, եւ նստի ʼի բարձսն մարիամու. Եփր. ի ծն. քրիստոսի.: *Որ ʼի վերայ քերովբէական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱԹՈՌ — (ոյ, ոց.) NBH 1 0012 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. δίφρος, καθέδρα, θρόνος sedes sella solium thronus Նստարան, յոր լինի հանգչել՝ դնելով զոտս ʼի պատուանդան նորին կամ ʼի գետին. ... *Հեղի քահանայ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՌՔ — (ռաց, ռօք.) NBH 1 1058 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c գ. (լծ. լտ. գու՛ռռուս. իտ. գա՛ռռօ, գառօ՛ցցա. պ. կէրտուն). ἄρμα currus. Սայլ փառաւոր՝ երկու կամ քառեակ անուօք, ձգեալ ʼի գրաստուց. իսկ կառք աստուծոյ կոչին քերովբէք,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԿԱՌԱՆՇԱՆ — ( ) NBH 1 1057 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 12c ա. Նշանակիչ եւ երեւեցուցիչ քրովբէական կառացն աստուծոյ. *Ըստ պատմութեան կառնշան տեսլեանն. Ագաթ.: *Որպէս ʼի կառանշան տեսիլն ասէին քերոբէքն. Շ. բարձր.: *Ի կառանշան տեսլեանն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀՈՅԼ — (հուլից կամ հոյլից, եւ լոց.) NBH 2 0119 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 12c գ. ՀՈՅԼՔ ἑσμός examen (apum) πλῆθος agmen ὅχλος turba, grex, congregatio. գրի եւ ՀՈԼՔ. յորմէ ՀՈԼԻԼ. Նոյն ընդ Բոյլք. (լծ. եւ բոլոր. յն. օ՛լօս,… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՆԳԵՄ — ( ) NBH 2 0323 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c ՅԱՆԳԵՄ ՅԱՆԳԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. λήγω, ἁπαρτάω, ἁναλίσκω desinere sive cessare facio, termino, concludo. գրի՝ ըստ որում եւ հնչի՝ նաեւ ՅԱՆԿԵՄ. եւս եւ ԱՆԳԵՄ. Յանգ …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՅԱՆԳԵՑՈՒՑԱՆԵՄ — ( ) NBH 2 0323 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 11c, 12c, 13c ՅԱՆԳԵՄ ՅԱՆԳԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. λήγω, ἁπαρτάω , ἁναλίσκω desinere sive cessare facio, termino, concludo. գրի՝ ըստ որում եւ հնչի՝ նաեւ ՅԱՆԿԵՄ. եւս եւ ԱՆԳԵՄ. Յանգ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՆԱՀԱՊԵՏԱԿԱՆ — (ի, աց.) NBH 2 0402 Chronological Sequence: 8c, 10c ա. Սեպհական նահապետաց եւ նահապետութեան. *Առաջինքն նահապետական տոհմին շառաւիղք՝ տեսանողք անուանակոչեալք. Նար. ՟Լ՟Գ: Կամ իբր Հայրապետական, քահանայապետական. սրբազնապետական. *Նահապետական… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՇԱՆԹ — (ի, ից.) NBH 2 0464 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. ՇԱՆԹ կամ ՇԱՆԴ կամ ՇԱՆԹԻ կամ ՇԱՆԴԻ. κεραυνός fulmen. Կայծակն երկնառաք. հրեղէն ցոլքն փայլատականց. որ եւ ասի ԲԱՐԿՈՒԹԻՒՆ, կամ ՀՐԱՑԱՆ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՍԱՂՄՈՍՈՂՈԳ — (ի, աց.) NBH 2 0691 Chronological Sequence: Early classical, 8c գ. ψαλτήρ psaltes, cantor. Սաղմոսասաց դպիր. փսաղտ. (ʼի բայէս ոդել. յն. լէ՛ղօ. կամ աղաղակել. յն. օլօլի՛ղօ. լտ. ուլու՛լօ ). կամ աղաղակել). *Թէ՛ կէս սարկաւագաց, եւ թէ՛ սաղմոսողոգ: Չէ՛… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.